Gewaarborgd Inkomen

Waarom een verzekering Gewaarborgd Inkomen afsluiten?

Dit zijn de feiten: als u door ongeval of ziekte uw beroepsactiviteit een tijd niet meer kan uitoefenen, ontvangt u als zelfstandig bedrijfsleider de eerste maand niets en nadien een dagvergoeding die ver beneden die van de loontrekkende ligt.

Conclusie: een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid kan serieuze financiële gevolgen hebben. Zeker voor bedrijfsleiders, van wie bezoldiging in het algemeen een stuk hoger ligt dan het gemiddelde.

Voor wie is een verzekering Gewaarborgd Inkomen bestemd?

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is bestemd voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Voor bedrijfsleiders van een vennootschap wordt een verzekering gewaarborgd inkomen meestal afgesloten als:

 • een aanvullende verzekering bij een IPT
 • een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen voor één of meerdere bedrijfsleiders

Ook bedrijfsleiders die niet in het kader van een vennootschap werken kunnen zich verzekeren voor een gewaarborgd inkomen.

Hoe werkt de verzekering Gewaarborgd Inkomen?

 • Wij keren u een rente uit. Als u 25% of meer economisch arbeidsongeschikt (handje: de vermindering van het vermogen tot het uitoefenen van een beroep, ten gevolge van een fysiologische ongeschiktheid) wordt, keren wij u, na het doorlopen van de wachttijd of eigenrisicotermijn, elke maand een percentage uit van de in de bijzondere voorwaarden vastgelegde rente. Die zogenaamde invaliditeitsrente is evenredig met de graad van arbeidsongeschiktheid, waarbij een graad van arbeidsongeschiktheid van 67% of meer gelijk gesteld wordt met 100% (de volledige rente wordt dan uitgekeerd).
 • Wat met uw premie? U dient de premie geheel of gedeeltelijk niet meer te betalen in de periode waarin wij de rente uitkeren, eveneens in verhouding met de graad van arbeidsongeschiktheid zoals hierboven beschreven

U kiest tussen 2 types

U hebt de keuze tussen 2 verzekeringsformules, namelijk een verzekering arbeidsongeschiktheid ten gevolge van:

 • ziekte en alle ongevallen zowel in het privéleven als het beroepsleven
 • of ziekte en ongevallen in het privéleven

Voordelen van de verzekering Gewaarborgd Inkomen

U kiest:

Het bedrag van de uitkering die u wenst te ontvangen (max. 80% van de brutobezoldiging).

De eigenrisicotermijn (= tijd tussen het begin van de arbeidsongeschiktheid en de eerste uitkering): van 1 maand tot 1 jaar (1, 2, 3, 6 of 12 maanden). Met een bijpremie kunt u de standaard eigenrisicotermijn van 1 maand afkopen.

Of u een constante of variabele uitkering wilt. Een variabele uitkering vangt de waardevermindering door inflatie van uw gewenst inkomen op en biedt u 3 mogelijke formules:

  • Het door u gekozen bedrag wordt na volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid jaarlijks verhoogd met een bepaald percentage, bijvoorbeeld 3% of 5%.
  • Een voorbeeld: u kiest voor een maandelijkse rente van 500 euro en een verhoging met 3%. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u het eerste jaar 500 euro per maand, het tweede jaar 515 euro enz.
  • U kunt het door u gekozen verzekerde bedrag laten koppelen aan een jaarlijkse indexering conform de consumptie-index
  • U kunt beide systemen combineren.

Fiscaal voordeel:

 • als de vennootschap de premie betaalt: de premie kan als bedrijfslast beschouwd worden in de vennootschapsbelasting
 • als de verzekerde de premie betaalt: de premie is aftrekbaar als werkelijk bewezen beroepskost.
 • de uitkering wordt belast zoals een vervangingsinkomen

 

Offerte aanvragen