Verzeker uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider

Als bestuurder van een onderneming of organisatie draagt u verantwoordelijkheid. Dit kan ook een keerzijde hebben. Als uw besluiten of die van uw medebestuurders verkeerd uitdraaien, kan dit ingrijpende gevolgen hebben. U kunt zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Steeds vaker worden bestuurders aansprakelijk gesteld. Bijvoorbeeld door aandeelhouders, schuldeisers of leden van een vereniging. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid zodat uw privévermogen buiten schot blijft.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurder komt tussen als u:


  • verantwoordelijk gesteld wordt tegenover een onderneming.
  • verantwoordelijk gesteld wordt tegenover een derde (leverancier, RSZ, fiscus enz.).

De polis neemt alle financiële gevolgen ten laste die ontstaan door een vordering tegen u en waarbij uw persoonlijke of hoofdelijke burgerlijke aansprakelijkheid op het spel staat, door een professionele fout gemaakt in het kader van de uitoefening van uw functie als bestuurder.


Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de productinfo van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.Productinfo
Algemene Voorwaarden

  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
Schade aangeven
Onze dienstverlening
Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.