Verzekering van uw organisatie

Een verzekering op maat van uw organisatie

Elke VZW dient rekening te houden met de samenleving waarvan ze deel uitmaakt. Om het voortbestaan van de vzw op lange termijn te garanderen, dient een goede inschatting te worden gemaakt van de risico’s die de verschillende betrokken partijen lopen.

Onze jarenlange ervaring in de sociale sector geeft ons vandaag de mogelijkheid uw risico's correct in te schatten en te verzekeren.

Is uw organisatie goed verzekerd? Een paar aandachtspunten

Vrijwilligers binnen vzw’s of verenigingen met personeel dienen sinds de wet van 2005 verplicht te worden verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid.  In bepaalde sectoren geldt daarnaast een verplichte dekking voor persoonlijke ongevallen, die een vereiste vormt om erkend te worden.

Vzw’s vormen één van de grootste werkgevers met zeer specifieke eigenschappen die om specifieke oplossingen vragen.
Zo maakt het personeel van vzw’s bijvoorbeeld meer dan in andere ondernemingen gebruik van een eigen voertuig.

Voor bestuurders van vzw’s vormen een polis bestuurdersaansprakelijkheid en een dekking rechtsbijstand dan weer geen overbodige luxe, gezien de vele partijen waarmee ze in aanraking komen :overheden, controleorganen, veranderende wetgeving, kredietinstellingen, mondige burgers,…

Een groot deel van ons historische en cultureel patrimonium wordt bovendien beheerd door vzw’s die uiteraard ook voor alle andere “klassieke” verzekeringsproducten bij ons terecht kunnen. De Brand- en zaakschadeverzekering is er één van.

Waarom voor ons kiezen?

Wij bieden U een unieke verzekeringsoplossing op maat van uw organisatie en jarenlange ervaring met de specifieke problematiek
van VZW’s en verenigingen. Maatwerk schrikt ons niet af. Geen enkele organisatie is immers identiek.