Op elk niveau een aangepaste dienstverlening

Advies op maat
Wij hebben een team van consultants en relatiebeheerders dat zich uitsluitend toespitst op het verlenen van verzekeringsadvies voor de cliënten van Public & Corporate Verzekeringen. Zij werken in overleg met de cliënt oplossingen op maat uit die perfect beantwoorden aan de geformuleerde verzekeringsbehoeften.

Belfius Accident Manager - aangifte en beheer van arbeidsongevallen
Belfius Accident Manager is het meest volledige softwarepakket op de markt voor het verwerken en het beheer van arbeidsongevallen. De tool biedt u tevens bijkomende mogelijkheden om aan uw wettelijke verplichtingen inzake het beheer en de opvolging van arbeidsongevallen tegemoet te komen, zoals het aanmaken van het wettelijk jaarverslag.


Belfius Insurance Net - online beheer van uw verzekeringen
Belfius Insurance Net is een via eID beveiligde en gratis internettoepassing waarmee u online uw verzekeringsportefeuille kunt beheren. Zo kunt u de gegevens van uw organisatie, uw polissen en uw lopende dossiers raadplegen, diverse documenten downloaden en eveneens een schadegeval aangeven.

Belfius Pension Insurance Online
Omdat een aanvullend pensioenstelsel vandaag de dag als een vorm van loon beschouwd wordt in zowel kleine en grote ondernemingen als in overheden en openbare besturen, is het belangrijk het beheer en gebruik ervan te kunnen optimaliseren. Zich bewust van deze behoefte aan doeltreffendheid, ontwikkelde Belfius Verzekeringen Belfius Pension Insurance Online (BePensIOn), een geïntegreerde oplossing van online beheer van pensioenplan(nen) van uw onderneming.

Bijstand na ongeval
U geniet gratis van de diensten van onze bijstandscentrale. Hebt u een schadegeval, dan kunt u voor dringende bijstand hierop een beroep doen en dit zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Contact schadeteam
U geeft uw schadegeval telefonisch aan bij ons schadeteam, een team van ervaren schadebeheerders. Zij begeleiden u met duidelijke vragen, zodat meteen alle gegevens in het dossier aanwezig zijn. Dit verzekert een snellere afhandeling van uw dossier en u hoeft geen extra papieren aangifte te bezorgen.

Derde betalerskaart hospitalisatieverzekering
Belfius Verzekeringen voorziet in de organisatie van een derde-betalerssysteem (rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur aan het ziekenhuis) voor ziekenhuisopnames via Assurcard. Elk aangesloten gezinslid heeft zijn eigen, strikt persoonlijke AssurCard. Op deze manier kunt u uw hospitalisatie en die van uw gezinsleden op de best mogelijke manier financieel en administratief afhandelen.

Herstelling door eigen personeel na schade
Aangezien vele lokale besturen, organisaties en/of ondernemingen over een technische dienst beschikken die in staat is om bepaalde schade zelf te herstellen, kunnen de hiervoor gemaakte kosten in overleg met de maatschappij bij een gedekt schadegeval eveneens vergoed worden.

Juridisch advies
Wenst u een juridisch advies voor de mogelijke vragen en problemen waarmee u in een verzekeringsdossier wordt geconfronteerd? Wij bieden u gespecialiseerd advies van onze juridische diensten op maat.

POBOS traumazorg
Wij bieden onze verzekerden de mogelijkheid een beroep te doen op psychologische bijstand na een schadegeval. Een psycholoog van POBOS helpt het slachtoffer over de traumatische ervaring heen te geraken.

Preventie
Schade vermijden is uiteraard net zo belangrijk als risico’s verzekeren. Daarom is het van strategisch belang om een doordachte preventiepolitiek op te zetten. Naargelang de activiteit en behoeften kunnen daar ook externe preventiebedrijven bij betrokken worden.

Statistieken en advies
Belfius Verzekeringen kan u periodieke statistieken met volgende informatie bezorgen: verzekerde bezoldigingen, premies, aantal ongevallen, enz. Periodiek kan ook een bezoek ter plaatse om deze cijfers toe te lichten.

Vorming
Om u en uw medewerkers de nodige ondersteuning te bieden, organiseren wij op regelmatige tijdstippen opleidingsdagen. Deze opleidingen omvatten niet alleen productgerichte thema’s maar ook thema’s binnen het specifieke domein van de overheidsopdrachten.