Cover Concessiehouders

Elke bedrijfsactiviteit gaat gepaard met specifieke verzekeringsrisico’s.

Cover Concessiehouders  


Waarborgen op maat van uw activiteit als auto concessiehouder 


Het pakket Cover Concessiehouders kan volgende waarborgen omvatten:

 

Hoofdwaarborg

Aanvullende waarborgen

Bescherming van uw
patrimonium en
bedrijfsresultaat

Brandverzekering
Diefstal

Artronic: alle risico’s elektronica
Marchinebreuk
Bedrijfsschade

De burgerlijke
aansprakelijkheid van uw
bedrijf

Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming

Objectieve aansprakelijkheid in geval
van brand en ontploffing
D&O plan

Bescherming van uzelf en uw
medewerkers

Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallen Excedent
Lichamelijke ongevallen privé
24/24 zaakvoerders

Bescherming van uw
voertuigen

BA auto
Omnium

Bestuurdersverzekering
Bijstandsverzekering


Om een aanvullende waarborg te kunnen onderschrijven dient u minstens de corresponderende hoofdwaarborg te onderschrijven. 

Bundel twee of meer waarborgen binnen de Cover Concessiehouders en geniet bijkomend van een aantal voordelen !

>> Een overall oplossing 

Door uw verzekeringen te bundelen in één pakket behoudt u een perfect overzicht: alle verzekeringen sluiten perfect op elkaar aan. Zo bent u altijd optimaal verzekerd zonder overlappingen of lacunes. 

>> Ruime waarborgen op maat van uw activiteit 

De waarborgen van de Cover Concessiehouders werden uitgebreid met specifieke dekkingen die bescherming bieden voor de risico’s verbonden aan uw activiteit als concessiehouder.

>> Een modulaire oplossing 

De Cover Concessiehouders bestaat uit vier basisdekkingen om uw activiteit optimaal te beschermen. Afhankelijk van uw wensen en uw specifieke situatie kunnen de basisdekkingen uitgebreid worden met aanvullende waarborgen. Zo stelt u zelf uw verzekeringsprogramma samen op maat van uw behoeften op van het moment. 

>> Psychologische crisisopvang en begeleiding na schokkende en traumatische gebeurtenissen 

Belfius Verzekeringen stelt de mens centraal. Naast het vergoeden van de schade willen wij ook aandacht besteden aan de slachtoffers.

Hiertoe bieden wij in samenwerking met Pobos psychologische bijstand aan na een verzekerd schadegeval. 

Wij beperken ons niet tot psychologische bijstand na bepaalde waarborgen.

Alle verzekerden kunnen aanspraak maken op psychologische bijstand, voor zover het trauma ontstond naar aanleiding van een verzekerd schadegeval. Dit kan gaan om een auto-ongeval, een zware brand, een hold up in de showroom. 

>> Financiële voordelen 

Het bundelen van uw verzekeringen binnen de Cover Concessiehouders levert u ook een aantal belangrijke financiële voordelen op.

U kan gratis uw premiebetalingen spreiden over het hele jaar.

Daarnaast geniet u afhankelijk van het door u samengestelde waarborgenpakket een aantrekkelijke premiekorting. 


> Voor meer informatie raadpleeg onze brochure 


Opgelet!


Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.