Bedrijfsschadeverzekering: de levensverzekering van uw bedrijf


leningen, leasingcontracten, belastingen,… hetzelfde blijven. Statistieken tonen aan dat 6 op de 10 ondernemingen de boeken neer leggen binnen het jaar dat ze getroffen zijn door een zwaar schadegeval.

De polis bedrijfsschade zorgt ervoor dat uw bedrijf of uw activiteit als zelfstandige in dezelfde financiële situatie blijft als wanneer het schadegeval zich niet had voorgedaan, het is de levensverzekering van uw onderneming.

De duur van de waarborgen

De standaard uitkeringstermijn is twaalf maanden. Maar u kan kiezen voor een langere of kortere periode. Meestal ligt de vergoedingsperiode tussen 6 en 18 maanden, afhankelijk van uw noden.

Waarborgen – Basis

U kan beroep doen op de polis bedrijfsschade wanneer er zich een gedekt schadegeval of wanneer het gebouw ontoegankelijk wordt door een gedekt schadegeval in de omgeving.
De standaardwaarborgen zijn: bedrijfsschade na brand en ontploffing.

Wij verzekeren de vaste bedrijfskosten, het gederfde bedrijfsresultaat en de eventuele kosten gemaakt om de daling van de omzet te vermijden of te beperken.

Waarborgen – Facultatief

Optioneel kunt u ook volgende bijkomende waarborgen verzekeren:

  • Bedrijfsschade na andere dan in de basiswaarborg vermelde gevaren.
  • Lonen van arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten.
  • Sociale verplichtingen: gewaarborgd weekloon, opzeggingsvergoedingen voor de arbeiders.
  • Extra kosten: contractuele boetes voor vertraging of niet uitvoering van bestellingen.


Opgelet!

Wij bieden deze verzekering enkel aan op voorwaarde dat er een brandpolis onderschreven is.

 

 

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.