Bedrijfsschade – vergoeding per bed/kamer voor rust- en verzorgingstehuizen


Brand veroorzaakt schade aan gebouwen, de uitrusting van uw rust- of verzorgingstehuis, de aanwezige apparatuur. Maar daar blijft het niet bij. Materiële schade is te herstellen, de gevolgschade vaak niet te overzien. Als enkele kamers een tijd niet beschikbaar zijn vermindert de capaciteit van uw centrum. Daardoor loopt uw inkomen terug en wordt u met extra kosten geconfronteerd. Ondertussen lopen de vaste lasten gewoon door.

Het nieuwe product “Bedrijfsschade voor woon- en zorgcentra ” voorziet een verzekerd bedrag gelijk aan 80% van de omzet van het woon- of zorgcentrum. Het bedrag van de omzet wordt bepaald door de verzekeringnemer. Indien nodig kan het opgegeven bedrag aan omzet in de loop van een verzekeringsjaar aangepast worden.

In geval van schade zal de verzekeringstussenkomst bepaald worden, in functie van:

  • Het aantal dagen dat een bed (of een kamer) in het rusthuis niet kan gebruikt worden ten gevolge van een schadegeval dat gedekt wordt in de brandverzekering;
  • Het aantal bedden dat niet kan gebruikt worden;
  • De dagprijs die van toepassing is op de dag die voorafgaat aan het schadegeval.

De duur van de waarborgen

De standaard uitkeringstermijn is twaalf maanden. Maar u kan kiezen voor een langere of kortere periode. Meestal ligt de vergoedingsperiode tussen 6 en 18 maanden, afhankelijk van uw noden.

Waarborgen – Basis

U kan beroep doen op de polis bedrijfsschade wanneer er zich een gedekt schadegeval Brand en Aanverwante Gevaren, Storm en Hagel, Waterschade of Glasbreuk voordoet of wanneer het gebouw ontoegankelijk wordt door een gedekt schadegeval in de omgeving.

Het verzekerde bedrag is gelijk aan 80% van het omzetcijfer.

Zijn verzekerd: de vaste bedrijfskosten en het gederfde bedrijfsresultaat en de eventuele kosten gemaakt om de daling van de omzet te vermijden of te beperken.

Waarborgen – Facultatief

Optioneel kunt u ook volgende bijkomende waarborgen verzekeren:

  • Bedrijfsschade na andere gedekte waarborgen.
  • Opgelegde sluiting door de overheid wegens een voedselvergiftiging of een besmettelijke ziekte.
  • Toegangsverbod.


Opgelet!

Wij bieden deze verzekering enkel aan op voorwaarde dat de waarborg brand onderschreven is.

 

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.