Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen en organisaties

Door de talrijke activiteiten van een bedrijf of organisatie en de voortdurende technologische evolutie zijn organisaties nagenoeg permanent blootgesteld aan mogelijke aansprakelijkheid ten gevolge van schade aan derden. Veroorzaakt uw organisatie of uw product schade of letsel bij anderen? Dan kunnen zij de schade op u verhalen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Met een aansprakelijkheidsverzekering  beschermt u uw organisatie.

De verzekeringspolis omvat traditioneel de volgende delen:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating verzekert de schade die veroorzaakt wordt aan derden in het kader van de uitoefening van de beroepsactiviteiten.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid toevertrouwde goederen dekt de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt aan goederen die toebehoren aan derden en die zijn toevertrouwd aan uw organisatie.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid na levering of na werken dekt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden door de producten na hun levering of door de werken na hun uitvoering.

De aansprakelijkheidsverzekering  dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken. Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt. Het maakt niet uit of u zelf de schade veroorzaakt of een medewerker.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de productinfo van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.


Productinfo
Algemene Voorwaarden

  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures
Schade aangeven
Onze dienstverlening
Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.