Objectieve Aansprakelijkheid na Brand of Ontploffing

Publieke instelling? Verzeker uw objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing.

Bepaalde categorieën van publieke instellingen zijn wettelijk verplicht een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na brand en ontploffing af te sluiten.

Indien u een uitbater bent van een voor het publiek toegankelijke plaats, bent u bij wet verplicht om een verzekering BA objectieve af te sluiten. Met deze verzekering beschermt u zich tegen schadeclaims van derden wanneer u zonder bewijs van fout aansprakelijk wordt gesteld na een brand of ontploffing.

Voor wie is de BA objectieve verplicht?

Deze verzekering is verplicht voor een 25-tal categorieën van voor het plubliek toegankelijke inrichtingen.
Enkele voorbeelden:

  • Restaurants, cafés (min. 50 m²).
  • Hotels, jeugdherbergen.
  • Plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (min. 1000 m²).
  • Tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen.
  • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, rusthuizen.
  • Kantoorgebouwen (min. 500 m²).
  • Onderwijsinstellingen.

Wat doet deze verzekering?

Met de wet van 30.06.1979 werd een “objectieve aansprakelijkheid” ingevoerd. Dit betekent dat een derde die schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een voor het publiek toegankelijke ruimte, de uitbater van de inrichting verantwoordelijk kan stellen voor de geleden schade, zelfs als er geen fout kan worden bewezen uit hoofde van de ondernemer.
De wet bepaalt een 25-tal categorieën van inrichtingen toegankelijk voor het publiek die verplicht zijn een verzekering BA objectieve aansprakelijkheid af te sluiten. De uitbaters van deze inrichtingen moeten een verzekeringsattest aan de burgemeester bezorgen.

Wat zijn de waarborgen?

De waarborgen en verzekerde bedragen zijn bij wet vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd.

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid bij:

  • Lichamelijke schade aan derden: 15.000.000 euro.
  • Materiële schade aan derden: 750.000 euro.
  • Immateriële schade aan derden (verlies aan klanten, productieverlies,…): 750.000 euro.

ten gevolge van een brand of ontploffing die ontstaan is in of zich uitbreidt via de betrokken inrichting.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Een gepersonaliseerde offerte?

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.