Sociaal vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Bent u overtuigd van de voordelen van een VAPZ, maar wil u zich bovendien toch nog graag indekken tegen een mogelijke arbeidsongeschiktheid? Dan beantwoordt de Sociale VAPZ meer aan uw behoeften.

Wat biedt een sociale VAPZ extra bovenop een gewone VAPZ

 • Bij arbeidsongeschiktheid (luik solidariteit)

  Bij volledige arbeidsongeschiktheid en na een eigenrisicotermijn van 180 dagen, zullen de stortingen voor de pensioenopbouw verder gebeuren vanuit het luik solidariteit.
  Daarenboven zal er, na de eigenrisicotermijn van 180 dagen, aan de verzekerde een vervangingsinkomen uitgekeerd worden gedurende de duur van de totale arbeidsongeschiktheid.

  • Premievrijstelling: 90% van de gemiddelde premie, betaald gedurende de laatste drie jaar.
  • Gewaarborgd inkomen: 270% van de gemiddelde premie, betaald gedurende de laatste drie jaar.

 • Fiscale voordelen

  U kunt tot 9,40% van uw beroepsinkomen storten in de plaats van 8,17% in een gewone VAPZ en deze premie ook fiscaal in mindering brengen.

 

Consulteer onze fiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Offerte aanvragen