Rechtsbijstand

Het ongeval dat werd veroorzaakt is een gevolg van een verkeersovertreding en u moet zich voor de strafrechter verantwoorden…

Een derde die aansprakelijk werd bevonden, kan zijn verplichtingen niet nakomen….

U heeft een betwisting met uw garagist over een slechte herstelling….

Met de dekking ‘rechtsbijstand’ beschermt u uw belangen in het kader van een juridisch geschil in verband met een voertuig. Hiermee worden de kosten gedekt die aan uw gerechtelijke verdediging verbonden zijn, gaande van administratieve briefwisseling over de honoraria van de advocaat van uw keuze tot en met gerechtskosten.


Aanvullende verzekeringen

De burgerlijke aansprakelijkheid auto dekt de schade die met de wagen veroorzaakt werd aan anderen. Maar wat met de schade aan uw eigen voertuig?

De omniumverzekering van de schade aan de eigen voertuigen van uw bedrijf:

  • • door brand, glasbreuk, natuurkrachten of botsing met dieren.
  • door diefstal en/of ongeval.

Voeren uw medewerkers voor u ook opdrachten uit met hun persoonlijke voertuig?
Sluit dan zeker een ‘omnium opdrachten’-verzekering voor hen af.