Verzekering Materiële Schade Speciale Risico’s

Uw patrimonium verdient een goede bescherming. Het is evident dat bepaalde risico’s nooit kunnen worden voorzien, laat staan voorkomen worden, zelfs niet in het meest uitgebreide preventieprogramma. Het getuigt dan ook van goed beheer en goed management dat u deze risico’s onderbrengt in een verzekeringscontract.

Een brand is één van de grootste risico's die het voortbestaan van de organisatie in het gedrang kan brengen. De gedane investeringen in de gebouwen, materialen, koopwaar, enz. lopen meestal hoog op. Uw gebouwen worden niet alleen bedreigd door een brand of ontploffing. Er zijn andere onvoorziene omstandigheden die materiële schade kunnen veroorzaken aan uw patrimonium zoals een blikseminslag, wateroverlast, een voorjaarsstorm….

Het is daarom van het grootste belang een op maat gemaakte brandverzekering af te sluiten die u in staat stelt uw gebouwen en de inboedel te beschermen tegen de financiële gevolgen van allerlei factoren waarop wij geen vat hebben.

Een brandverzekering biedt voor vele van deze voorvallen een dekking. Het is een perfect moduleerbare polis in functie van uw wensen en mogelijkheden.Productfiche
Algemene Voorwaarden
Schade aangeven
Onze dienstverlening
Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.