Verzekering Brand Optimax alle risico's

De gebouwen en inboedel zijn cruciaal voor elke organisatie. De polis Brand Alle Risico's beschermt uw gebouw, de inboedel en het materiaal tegen materiële schade.

Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen beschadigingen aan zijn roerende en onroerende goederen veroorzaakt door brand, aanraking - bijvoorbeeld vallende masten - en aanverwante gevaren, glasbreuk, storm en natuurrampen.

De verzekering Brand Alle Risico's Behalve is een verzekering van het type allrisk, bestemd voor gebouwen met professioneel karakter zoals bedrijfsgebouwen, rusthuizen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, polyvalente ruimtes …Productinfo
Algemene Voorwaarden
Schade aangeven
Onze dienstverlening
Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.