Verzekering Brand Optima

Met de brandverzekering Optima willen we elke onderneming of organisatie in alle omstandigheden bescherming bieden. Een patrimonium optimaal verzekeren is ervoor zorgen dat het voortbestaan van de activiteiten niet in het gedrang komt . Dit realiseren we door u te in te dekken tegen belangrijke risico’s als brand, waterschade, natuurrampen….

Naargelang uw specifieke behoeften en de aard van uw activiteit (bedrijf, openbaar bestuur, social profit-organisatie, intercommunale,…) is het mogelijk de basiswaarborgen aan te vullen met een ruime waaier aan bijkomende waarborgen .

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de productinfo van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.Productinfo
Algemene Voorwaarden

  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
Schade aangeven
Onze dienstverlening

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.