Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s

Een werfverzekering voor renovatie, bouw en verbouwing!

De ‘Alle Bouwplaats Risicoverzekering’ is een verzekering die alle partijen in een welbepaald bouwwerk verzekert, tijdens de bouw en de instandhoudingsperiode. De dekking geldt zowel voor de schade aan het bouwwerk inclusief brand, diefstal, storm, enz. als voor schade aan derden.

Loopt er iets fout op de werf, dan bent u ertegen verzekerd. Het is een interessante polis voor (hoofd)aannemers en bouwheren om discussies en juridische procedures te vermijden.

Alle partijen die bij de werf betrokken zijn kunnen de verzekering afsluiten. Enkele voorbeelden: de bouwheer, de aannemer, de onderaannemer … Meestal is het de bouwheer of de hoofdaannemer die het contract afsluit.

Wie is er verzekerd?

Iedereen die bij de bouwwerf betrokken is. Zo zijn de bouwheer, de architect, ingenieurs, het studiebureau, de hoofdaannemers en de onderaannemers verzekerd.

Voordelen

  • De paraplu-dekking: alle partijen die deelnemen aan de werf zijn gedekt. Doet er zich een schadegeval voor, gaat er dus geen tijd verloren door het zoeken naar een aansprakelijke en loopt de werf zo weinig mogelijk vertraging op.
  • Alle risico-dekking: Alles wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is in de Algemene Voorwaarden is gedekt. Openbare instanties of architecten verplichten hoofdaannemers trouwens vaak om deze polis te onderschrijven. Bovendien raden architecten deze polis sterk aan bij de bouwheer.


Schade aangeven
Onze dienstverlening
Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.