10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector


Is uw onderneming of vennootschap actief in de nieuwbouw of renovatie van woningen in België en verricht u bouwwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is?
Dan bent u sinds 1 juli 2018 verplicht om hiervoor een 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) af te sluiten.*

De Belfius-verzekering 10-jarige BA in de bouwsector

U bouwt of renoveert woningen, al dan niet in samenwerking met andere dienstverleners. Hierbij kan een belangrijk gebrek aan het licht komen dat ernstige gevolgen heeft. Zoals barsten in muren door een slechte fundering, een dak dat gedeeltelijk instort door een verkeerd gelegde balk…
U weet wellicht dat uw burgerlijke aansprakelijkheid kan worden ingeroepen bij problemen met de stabiliteit, de soliditeit en de waterdichtheid** van het gebouw die een instorting van het gebouw of van een gedeelte van het gebouw kunnen veroorzaken, gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering-aanvaarding van de werken. Met de Belfius-verzekering 10-jarige BA, die uw tienjarige aansprakelijkheid na aanvaarding van de werken dekt, wordt de bouwheer vergoed in geval van dergelijke gebreken waarvoor u aansprakelijk bent.
Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht en is een aanvulling op de BA Onderneming.

U hebt de keuze uit 2 formules

 • Een globale polis per bouwplaats
  Deze polis verzekert de 10-jarige aansprakelijkheid van alle dienstverleners*** die in het verzekeringscontract worden vermeld.
  • Geen discussie over de aansprakelijkheid van de verschillende verzekerden
  • Slechts 1 expert in geval van schade
  • Een snellere behandeling van schadedossiers

 • Een individuele polis per bouwplaats
  Deze polis verzekert enkel de 10-jarige aansprakelijkheid van de verzekerden die in het verzekeringscontract worden vermeld.

Uw voordelen

Welke formule u ook kiest, bij Belfius bent u zeker van de beste service:
 • een snelle expertise
 • de verdediging van uw belangen
 • een schadevergoeding voor de bouwheer

Goed om te weten

De Belfius-verzekering 10-jarige BA dekt de schade waarvoor u aansprakelijk bent op grond van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Schade die voortvloeit uit het bijsturen van materialen, vochtproblemen… dekt ze niet.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de productinfo van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst…

Wil u meer info of deze verzekering afsluiten? Neem dan contact op met uw Business Banking-specialist.

* Deze verzekeringsverplichting is nieuw voor de andere actoren dan de architect n.a.v. de wet van 31-05-2017 m.b.t. de verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.
** De waterdichtheid die een invloed heeft op de stabiliteit en/of de soliditeit van het gebouw.
*** Inclusief de architect

Productinfo
Algemene Voorwaarden

 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures
Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
Schade aangeven