Arbeidsongevallen - Wet 71

De arbeidsongevallenverzekering is een bij wet verplichte verzekering en zorgt ervoor dat uw werknemers vergoed worden voor de lichamelijke schade en medische kosten veroorzaakt door een ongeval tijdens het werk en op weg naar en van het werk. Deze basisverzekering kunt u uitbreiden met allerlei interessante bijkomende waarborgen om uw werknemers nog meer te beschermen en hen een aantrekkelijk extralegaal voordeel te bieden.

De Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 regelt alles in verband met het arbeidsongeval in de private sector. De wet verplicht werkgevers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Deze arbeidsongevallenverzekering moet een aantal verplichte waarborgen bevatten, zoals de terugbetaling van medische kosten, vergoedingen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vergoedingen bij blijvende arbeidsongeschiktheid en vergoedingen bij overlijden.

EXTRA WAARBORGEN - Facultatief

Excedentverzekering

De arbeidsongevallenverzekering voorziet in een vergoeding op basis van het wettelijke maximum. Een werknemer die meer verdient dan dit wettelijke maximum zal bij een arbeidsongeval inkomensverlies lijden. De excedentverzekering laat u toe een verzekering af te sluiten boven het wettelijke maximum voor al uw werknemers of slechts voor een gedeelte ervan, waardoor u dus zelf een plafond kunt bepalen.

Privéongevallen personeel

De basis arbeidsongevallenverzekering dekt arbeidsongevallen. Met deze uitbreidende waarborg is uw personeel ook financieel beschermd ten gevolge van een ongeval in het kader van zijn privéleven.

Gewaarborgd inkomen

Deze waarborg vangt het plotse inkomstenverlies van uw werknemer op wanneer hij of zij arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ziekte of een ongeval (in het privéleven en/of in het beroepsleven).

Gewaarborgd loon

Bij een arbeidsongeval komt de verzekering arbeidsongevallen tussen, maar niet voor de volle 100 %. De verzekering gewaarborgd loon zal het verschil betalen tussen het volledige loon van een werknemer en wat de arbeidsongevallenverzekeraar uitkeert. Zo hebt u zelf geen extra kosten na een arbeidsongeval.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de productinfo van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.Productinfo
Algemene Voorwaarden

  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
Schade aangeven
Onze dienstverlening
Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.