Burgerlijke Aansprakelijkheid Mandatarissen

De bescherming van de lokale mandataris

De laatste jaren worden meer taken en meer taken van het federale en provinciaal niveau overgedragen naar lokaal niveau, wat betekent dat het lokale bestuur niet alleen te maken krijgt met meer verplichtingen maar ook met meer regelgeving. Daarenboven zorgt de steeds complexere wetgeving voor extra verantwoordelijkheid voor lokale besturen en de lokale mandatarissen.

Voorwerp van de dekking: de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een mandataris wanneer die op zijn fouten aangesproken wordt :

 • door de instelling waar hij zijn politiek mandaat uitoefent, dus door de gemeente of het OCMW
 • door derden.

Doelgroep

 • gemeentebesturen en steden van kleine en middelgrote gemeenten tot een inwoneraantal tot 30.000 inwoners.
 • de OCMW’s van dergelijke gemeenten en steden.
 • provinciebesturen.
 • intercommunales, regies en verzelfstandigde gemeentelijke bedrijven. 

Wie is verzekerd?

Voor een gemeente:

 • de burgemeester.
 • de schepenen.
 • de gemeenteraadsleden.
 • de voorzitter van het OCMW, in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid. 

Voor een OCMW zijn de verzekerde personen:

 • de voorzitter van het OCMW.
 • de OCMW-raadsleden. 

Voor een gemeentelijke VZW, Regie, …:

 • de voorzitter van de raad van bestuur.
 • de afgevaardigde bestuurders.
 • de leden van de raad van bestuur. 

Wat dekt de Aansprakelijkheid Openbaar Mandataris?

In deze polis verzekeren wij uw aansprakelijkheid bij:

 • Lichamelijke schade.
 • Stoffelijke schade.
 • Onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade.
 • Zuiver onstoffelijke schade. 

De rechtsbijstand dekt uw kosten voor het verweer, het verhaal  en voor het onvermogen van een aansprakelijke persoon of nog de strafrechtelijke borgstelling.

Onze troeven

 • Flexibele oplossingen in functie van het budget van het openbaar bestuur: polis zonder franchise of met vaste of variabele franchise.
 • Dekking ruimer dan het wettelijk kader, dus nog ruimere bescherming mandataris.
 • Dekking voor externe mandaten: mandataris die door gemeente “afgevaardigd” wordt in lokale VZW of intercommunale zijn ook verzekerd!
 • Waarborg rechtsbijstand: klassieke dekking , bovendien werd er in Burgerlijk verweer vrije keuze van advocaat voorzien voor geschillen met publieke overheid.
 • In de waarborg rechtsbijstand: dekking voor administratieve procedures betreffende schijnhuwelijken mogelijk mits acceptatie en overeenstemmende bijpremie.

Een gepersonaliseerde offerte?

Belfius sluit geen nieuwe contracten meer in het domein van schadeverzekeringen voor de publieke sector en voor grote ondernemingen.