Belfius PubliPension Mandatarissen

De wettelijke pensioenen van de mandatarissen van de lokale besturen zullen in de toekomst aanzienlijk toenemen door de loonsverhogingen in het verleden. Hiervoor nu reeds een reservefonds aanleggen kan de toekomstige lastenverhoging opvangen. Bijkomend neemt de complexiteit van de berekening van de pensioenen steeds toe. Belfius PubliPension Mandatarissen biedt hiervoor een oplossing.

Belfius PubliPension Mandatarissen