Belfius Invest Service Flats

In het kader van de verplichting die wordt opgelegd door art. 4 van het besluit van de Vlaamse regering dd. 30 november 2001 betreffende de subsidietoekenning voor BEVAK – serviceflats, wenst uw OCMW een garantie op lange termijn. 

Belfius Invest Serviceflats, een kapitalisatieverrichting op lange termijn waarbij zekerheid wordt gekoppeld aan een aantrekkelijk rendement, is onze oplossing op maat om u die garantie te bieden.

Consulteer onze fiche Belfius Invest Serviceflats.

 

Een gepersonaliseerde offerte?

Neem contact met ons op.