Belfius Invest 3+ & 5+

Belfius Invest 3+ en 5+ biedt rechtspersonen de mogelijkheid om op een veilige en rendabele manier te beleggen op middellange of lange termijn, terwijl hun fondsen toch beschikbaar blijven.

Belfius Invest 3+ 5+
Deze beleggingen vallen onder Tak 26, een kapitalisatieproduct met gegarandeerd rendement en vaste termijn en zonder enige verzekeringstaks. Het voordeel van dit contract ligt in het feit dat er geen verzekerde is, noch een begunstigde bij leven of overlijden. Er is alleen een verzekeringnemer.
Op fiscaal niveau wordt roerende voorheffing ingehouden op de gekapitaliseerde interesten op het einde van het contract.