Belangenconflictenbeleid

Er werd een beleid uitgewerkt dat gericht is op het voorkomen van de nadelige gevolgen die een belangenconflict zou kunnen hebben voor een klant. Belfius Insurance is voorstander van een strikte toepassing van de wettelijke bepalingen in dit verband en past bovendien de strengste normen toe. Daarvoor worden specifieke instructies en procedures uitgewerkt voor het identificeren en beheren van potentiële belangenconflicten.

> Samenvatting van het belangenconflictenbeleid