CLAIMS HUB voor brandverzekeringen

Efficiënt schadebeheer vraagt de gecoördineerde samenwerking van een groot aantal mensen binnen verschillende entiteiten en bedrijven. De grote uitdaging is er voor te zorgen om op een correcte en snelle manier data uit te wisselen en te delen. En om u als verzekerde op de hoogte te houden van de evolutie van uw dossier waar nodig.

De Claims HUB werd ontwikkeld in samenwerking met Prodatex. Prodatex ontwikkelt IT oplossingen, en biedt shared services en consulting aan voor de verzekeraars en de schade industrie.

De toepassing is ontwikkeld met het oog op het optimaliseren van klantentevredenheid door het verbeteren van de efficiëntie van onze schaderegelingprocessen.

Claims UubDefinitie van de Claims HUB

Claims HUB is het unieke aanspreekpunt voor alle partijen die actief zijn in proces van schaderegeling gericht op:

  • Een directe digitale uitwisseling van informatie tussen maatschappij, klant en expert.
  • Stroomlijning van het proces van schadeaangifte tot uitbetaling van de schadevergoeding bij onze maatschappij en bij de expert.
  • Gebruik van gestructureerde informatie voor betaling van schadevergoedingen aan klanten zodat deze snel en efficiënt kunnen verlopen.

Hoe werkt het ?

Stap 1: Een nieuwe opdracht wordt digitaal doorgestuurd aan de expert. De expert krijgt samen met de opdracht een samenvatting van de polisgegevens en de gegevens die al beschikbaar zijn in het schadedossier.

Stap 2: Indien bij de expertise  u als verzekerde en de expert tot een onmiddellijk akkoord komen over de schadevergoeding, kan er een elektronische overeenkomst opgemaakt worden ter plekke.

Stap 3: Indien u uw pincode kent van uw identiteitskaart, kan het document onmiddellijk elektronisch getekend worden.

Stap 4: De maatschappij ontvangt via de expert de elektronisch getekende overeenkomst.

Stap 5: U als verzekerde ontvangt per brief een bevestiging van de schaderegeling en per mail een kopie van de ondertekende documenten. Beschikt u over geen mailadres dan ontvangt u hiervan een papieren kopie.

Stap 6: De schadevergoeding wordt u automatisch uitbetaald.

Snel, eenvoudig en efficiënt!