Collectieve Hospitalisatieverzekering BeCarePlan – FAQ AssurCard

1. Wat is een derdebetalerssysteem?

 

Het derde-betalersysteem is een voorschottensysteem. Dit betekent dat de ziekenhuisfactuur door het ziekenhuis rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd wordt en uw verzekeraar deze volledig betaalt. Eveneens hoeft u bij opname in het ziekenhuis géén voorschot te betalen. Nadien zal uw verzekeraar de eventuele niet-verzekerde kosten (vrijstelling, telefoon, bepaalde ereloonsupplementen,…) aan u doorrekenen.

 

2. Welke ziekenhuizen accepteren de AssurCard?

 

De AssurCard is enkel geldig in België en wordt reeds in meer dan 185 ziekenhuizen geaccepteerd.
De lijst van de aangesloten ziekenhuizen vindt u hier of op de website van AssurCard zelf: http://www.assurcard.be/N/list_ziekenhuizen.htm

 

3. Wat als het ziekenhuis waarin ik opgenomen wordt, niet in de lijst staat van ziekenhuizen die de AssurCard accepteren?

 

Als uw ziekenhuis de AssurCard niet accepteert, dan is het derde-betalerssysteem helaas niet van toepassing.
Let wel, dat betekent niet dat u geen tussenkomst geniet!
In dit geval raden wij u aan om -vóór uw ziekenhuisopname - contact met onze schadebeheerders te nemen op het gratis nummer 0800 93936 tussen 7u30 en 17u. Zij helpen u graag verder.

 

4. Vanaf wanneer kan ik aangifte doen?

 

Bij een geplande hospitalisatie kan u aangifte doen zodra u uw opnamedatum kent.
Om u zo goed mogelijk te informeren is het van belang dat u deze aangifte zo snel mogelijk doet.
Bij een spoedopname of een niet-geplande opname kan u uiteraard vooraf geen melding maken van uw hospitalisatie. Maar zodra dat voor u of voor iemand uit uw omgeving mogelijk is, neemt u telefonisch contact met uw verzekeraar.

 

5. Hoe kan ik aangifte doen?

 

Er bestaan verschillende manieren om aangifte te doen:

 • Indien u beschikt over een AssurCard, kan u op twee manieren aangifte doen van uw hospitalisatie:
   • Telefonisch door te bellen naar onze schadebeheerders op het gratis nummer 0800 93936 tussen 7u30 en 17u.
   • Online via https://home.assurcard.be/


Opmerking: Belfius Insurance maakt geen gebruik van de AssurCard-kiosken in de ziekenhuizen!

Bij een spoedopname of een niet-geplande opname neemt u best telefonisch contact met onze schadebeheerders.

 • Beschikt u niet over een AssurCard, dan kan u uw hospitalisatie melden:
 

6. Wat als ik bij de aangifte een fout gemaakt heb?

 

Als u zich bij uw telefonische of online-aangifte vergist hebt, of als er na de aangifte bij uw verzekeraar nog wijzigingen zijn (m.b.t. opnamedatum, reden van opname, kamertypekeuze, etc.), neemt u best telefonisch contact met onze schadebeheerders op het gratis nummer 0800 93936 tussen 7u30 en 17u.. Om u de beste dienstverlening te geven is het van belang dat u deze wijziging zo snel mogelijk doorbelt.

 

7. Welke gegevens moet ik doorgeven aan mijn verzekeraar bij aangifte?

 
 • Indien u beschikt over een AssurCard en u wenst online aangifte te doen, dan houdt u het best uw persoonlijke AssurCard bij de hand.  Voor de online-aangifte dient u zich te identificeren met uw naam en uw kaartnummer. Dit nummer vindt u onderaan de AssurCard.
  Vervolgens geeft u de naam van het opnameziekenhuis op met de geplande opnamedatum.
  Nadien zal u een aantal medische vragen dienen te doorlopen en na bevestiging verneemt u onmiddellijk of het derdebetalerssysteem voor deze opname van toepassing is of niet (groen of rood licht).
 • Indien u beschikt over een AssurCard en u wenst telefonisch aangifte te doen, neem dan uw persoonlijke AssurCard bij de hand.  De schadebeheerder zal u vragen naar uw naam en uw kaartnummer. Dit nummer vindt u onderaan de AssurCard.
  Vervolgens zal hij u vragen naar de naam van het opnameziekenhuis en de geplande opnamedatum.
  Nadien zal hij u nog een aantal medische vragen stellen, u informeren over uw polisvoorwaarden en kan hij u onmiddellijk meedelen of het derdebetalerssysteem derde-betalersysteem voor deze opname van toepassing is of niet (groen of rood licht).
 • Indien u niet beschikt over een AssurCard en u wenst telefonisch aangifte te doen dan zal de schadebeheerder vragen naar uw naam, eventueel de naam van uw (ex)werkgever en uw polisnummer.
  Nadien zal hij u nog een aantal medische vragen stellen en kan hij u informeren over uw polisvoorwaarden en het vervolg van de schaderegelingsprocedure.
 

8. Wat als ik op de dag van de opname nog geen aangifte gedaan heb?

 

Als u op de dag van de opname nog geen aangifte gedaan hebt, neem dan – vóór u zich meldt aan de opnamebalie van het ziekenhuis – telefonisch contact met onze schadebeheerders. Zij zullen alles in het werk stellen om uw schadedossier te openen 
en nagaan of het derde-betalersysteem van toepassing is.

Opmerking: Belfius Insurance maakt geen gebruik van de AssurCard-kiosken in de ziekenhuizen!

 

9. Wat als de AssurCard-kaarthouder zelf niet in staat is om een aangifte te doen?

 

De AssurCard is een persoonlijke kaart. Daarom is het in de eerste plaats aan de houder van de kaart om de aangifte te doen. In sommige gevallen kan het zijn dat de patiënt zelf niet in staat is aangifte te doen (bijv. de patiënt is een kind of is bewusteloos).
In dat geval vraag uw verzekeraar dat iemand uit de directe omgeving van de patiënt zo snel als mogelijk telefonisch contact neemt met onze schadebeheerders.

Opgelet! De kaarthouder zelf blijft wel aansprakelijk voor de aangifte en de inhoud ervan.

 

10. Wat te doen als mijn AssurCard verloren of gestolen is?

 

Bent u om één of andere reden niet meer in het bezit van uw AssurCard, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze diensten op het gratis nummer 0800 93936. Uw verzekeraar bezorgt u zo snel mogelijk een nieuwe kaart.

 

11. Wat betekent een groen of rood licht?

 

Groen: uw verzekeraar schiet de kosten van uw opname voor. Als u op de dag van opname uw kaart toont aan de opnamebalie van het ziekenhuis, gaan alle facturen over deze opname rechtstreeks naar uw verzekeraar die deze facturen betaalt. Het ziekenhuis zal u geen voorschot vragen.
Let wel, een groen licht betekent niet automatisch dat uw verzekeraar de volledige ziekenhuisfactuur ten laste zal nemen. Het kan zijn dat u, na verwerking van het schadedossier, een afrekening ontvangt (bijv. de vrijstelling van toepassing in een eenpersoonskamer).

Rood: uw verzekeraar schiet de kosten niet voor. Het baliepersoneel kan u vragen een voorschot te betalen bij opname in het ziekenhuis.
U zal zelf eerst uw ziekenhuisfactuur ontvangen en dienen te betalen. Nadien kan u uw ziekenhuisfactuur, samen met de andere gemaakte kosten met betrekking tot uw opname, doorsturen naar uw verzekeraar. U ontvangt van uw verzekeraar de terugbetaling van de kosten waarvoor u verzekerd bent.

 

12. Wat doet mijn verzekeraar met mijn gegevens?

 

Uw verzekeraar beschikt over uw persoonlijke- en medische gegevens.
Hij zal deze gebruiken om uw schadedossier te kunnen regelen, maar uw gegevens zijn beschermd door de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij vermeende misbruik kan u zich richten tot de privacy commissie.

 

13. Heeft een groen of rood licht invloed op de tussenkomst door de verzekeraar in de kosten van mijn hospitalisatie?

 

Neen, het bedrag van de tussenkomst door de verzekeraar wordt door de poliswaarden van uw collectieve hospitalisatieverzekering bepaald. Dit bedrag wordt niet beïnvloed door het al dan niet van toepassing zijn van het derde-betalersysteem.

 

14. Mijn verzekeraar heeft mij belooft alle facturen van de opname voor te schieten en te betalen (groen licht). En toch krijg ik een factuur van het ziekenhuis. Hoe kan dat?

 

Volgens de Belgische wetgeving is het ziekenhuis verplicht u te informeren over de kosten en wie deze kosten ten laste neemt. De kopie die u toegezonden krijgt, is louter ter informatie. De originele factuur wordt rechtstreeks aan uw verzekeraar overgemaakt.

 

15. Hoe moet ik mijn ambulante kosten (apothekerskosten, consultaties,…die niet op de ziekenhuisfactuur vermeld worden) doorgeven?

 

Indien de ambulante kosten gemaakt zijn binnen de pré-en postperiode en gelinkt zijn aan de hospitalisatie, kunnen zij verzonden worden naar uw verzekeraar. U doet dat best gegroepeerd (en na het bewaren van een kopie): één keer kort na uw verblijf in het ziekenhuis en een laatste keer na aflopen van de postperiode.


Assurpharma


Al deze kosten mag u opsturen met vermelding van uw schadedossiernummer naar:

  Belfius Verzekeringen
PCI Life & Health – dienst Health (RT 14)
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel


Let wel, deze kosten worden niet geregeld door het derde-betalersysteem.

 

16. Waar kan ik mijn polisvoorwaarden terugvinden? Wat is mijn vrijstelling?

 

Voor uw polisvoorwaarden en uw vrijstelling of alle andere vragen met betrekking tot uw collectieve hospitalisatieverzekering kan u zich rechtstreeks wenden tot onze beheerders op het nummer 02/286.60.30 of via email.

 

17. Hebt u een ander vraag of een klacht?

 

Om het snelst te kunnen helpen, vragen wij u telefonisch contact te nemen met onze beheerders op het nummer 02/286.60.30.