Ongevallen en verkeer

Meer dan de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer. Dat toont duidelijk aan hoe risicovol het verkeer is. Ongevallen doen zich voor op het traject naar en van het werk maar gebeuren ook op verplaatsingen tijdens het werk. Voor sommige jobs zijn werknemers immers voortdurend onderweg.


Lees ook:

Wat biedt Belfius u?:

  • Accident Manager beschikt over de mogelijkheid om:
    - Ongevallen te registreren
    - Een omstandig verslag op te maken


Ongeval op de weg naar en van het werk

Een ongeval op de weg naar en van het werk, een wegwerkongeval, valt onder de regeling van arbeidsongevallen. Ongevallen die zich voordoen op het traject tussen werk en thuis worden daarom vergoed in het kader van de arbeidsongevallenverzekering. Voorwaarde is wel dat het ongeval gebeurt tijdens het normale traject tussen het werk en de verblijfplaats. Het 'normale traject' is de meest logische weg tussen beide punten, zowel in afstand als in tijd. De verblijfplaats is het domicilie-adres maar indien de werknemer meestal elders verblijft, komt ook die plaats in aanmerking.
Het normale traject omvat ook omwegen die gemaakt worden om te carpoolen of kinderen te brengen of te halen.


Verplichtingen

Net zoals voor andere arbeidsongevallen geldt de verplichting om een wegwerkongeval binnen de 8 dagen aan te geven aan uw arbeidsongevallenverzekeraar Belfius Insurance.

Een aantal andere verplichtingen gelden niet voor wegwerkongevallen. Bij ernstige ongevallen is bijvoorbeeld geen omstandig verslag vereist.


Ongevallen tijdens werkverplaatsingen

Heel wat werknemers zijn voortdurend in het verkeer. Vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld maar ook verkopers, onderhoudstechniekers, pizzabezorgers, taxichauffeurs, thuisverpleegkundigen. Voor al deze mensen is de auto, fiets of vrachtwagen hun belangrijkste werkplek en het verkeer het grootste risico. Ongevallen die gebeuren tijdens deze werkverplaatsingen worden dan ook beschouwd als een arbeidsongeval op de arbeidsplaats. Alle verplichtingen die gelden voor gewone arbeidsongevallen zijn dan ook van toepassing. Als het om een ernstig ongeval gaat is het omstandig verslag dus verplicht.


Cijfers

Dat ongevallen in het verkeer een belangrijk risico inhouden, blijkt onmiddellijk uit de cijfers. Er vinden meer dodelijke arbeidsongevallen plaats in het verkeer dan binnen de bedrijfsmuren. In 2013 gebeurde 53% van de dodelijke arbeidsongevallen in het verkeer tegenover 47% binnen de bedrijven. In de cijfers zijn de wegwerkongevallen samengeteld met de arbeidsongevallen tijdens werkverplaatsingen.

Bij wegwerkongevallen zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke slachtoffers maar de meeste dodelijke slachtoffers zijn mannen (81%). Bij ongevallen tijdens werkverplaatsingen zijn wel vaker mannen dan vrouwen betrokken. 70% van de slachtoffers zijn mannen tegenover 30% vrouwen.

De meeste slachtoffers van ongevallen in het verkeer zijn tussen de 30 en de 39 jaar oud.

Tijdens de wintermaanden gebeuren er meer ongevallen dan in de andere maanden.

Verder lezen

Meer cijfers over ongevallen in het verkeer of op de weg naar en van het werk zijn beschikbaar op de website van het Fonds voor Arbeidsongevallen.