Psychosociale aspecten en gezondheid

Psychosociale risico’s kunnen gedefinieerd worden als de waarschijnlijkheid dat één of meer werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade als gevolg van de blootstelling aan een arbeidssituatie die een gevaar inhoud. Deze ‘gevaarlijke’ arbeidssituatie kan betrekking hebben op de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de inhoud van het werk of de interpersoonlijke relaties op het werk.

 

Stress en burnout

Meer lezen

Eerstehulpverlening

Meer lezen

Gezondheidstoezicht

Meer lezen

Re-integratiebeleid: werknemers terug naar de werkvloer begeleiden

Meer lezen