Omgevingsfactoren en fysische agentia

De lokalen waarin arbeid wordt verricht dienen aan een aantal omgevingsfactoren te beantwoorden om het welzijn van de werknemers te bevorderen. Zo bestaan er voorschriften inzake de ventilatie in het werklokaal, evenals betreffende de temperatuur en de verlichting.

De werkgever is er bovendien toe gehouden zijn werknemers te beschermen tegen fysische agentia zoals lawaai, trillingen en ioniserende straling.

 

Elektriciteit

Meer lezen

Verlichting

Meer lezen

Orde en netheid

Meer lezen