De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Voor de ondersteuning en de uitbouw van het preventiebeleid wordt de werkgever bijgestaan door een dienst voor bescherming en bescherming op het werk bestaande uit preventieadviseurs. De preventieadviseurs kunnen op twee niveaus actief zijn nl. in de onderneming (eerste lijn), in een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of extern (tweede lijn) in een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De oprichting van een interne dienst is verplicht voor elke onderneming.

Beschikbare documenten:

  • Identificatiedocument

Lees ook:


Wat biedt Belfius u?

  • ...

Wanneer oprichten?

Elke werkgever moet beschikken over een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, met één of meerdere preventieadviseurs. Als de onderneming minder dan 20 werknemers telt, mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur vervullen. Dit principe staat ingeschreven in de wet welzijn.


Organisatie

Bij de oprichting kan elke onderneming of organisatie de keuze maken om binnen de interne dienst een departement voor gezondheidstoezicht op te richten of hiervoor een beroep te doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Ondernemingen of organisaties, die één juridische entiteit vormen met verschillende technische bedrijfseenheden met een comité voor preventie en bescherming op het werk, moeten één dienst oprichten met een afdeling in elke technische eenheid waarvoor een comité moet opgericht worden.
Het hoofd van de interne dienst rapporteert rechtstreeks aan de persoon die belast is met de algemene leiding van de onderneming of instelling. Indien er een medisch departement is, dan staat dit departement onder leiding van een arbeidsgeneesheer. Deze heeft eveneens rechtstreeks toegang tot de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer.Bron: Prevent


Opdrachten en taken

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als algemene opdracht het bijstaan van werkgever, hiërarchische lijn en werknemers bij het preventiebeleid. De opdrachten en taken van de interne dienst voor preventie en bescherming zijn gedetailleerd opgenomen in de wetgeving (Codex welzijn op het werk, art. II.1-3 - 6).

Het gaat om opdrachten en taken zoals


Intern of extern?

De interne dienst hoeft deze opdrachten niet allemaal zelf voor haar rekening te nemen. Ook de externe dienst kan tussenkomen maar taken die bedrijfsspecifieke kennis vragen, moeten zeker in de grotere bedrijven en organisaties verplicht intern uitgevoerd worden. Kleine bedrijven en organisaties waar doorgaans minder deskundigheid is, mogen meer beroep doen op externe deskundigheid.
De interne dienst is wel steeds belast met de samenwerking met de externe dienst en met de coördinatie van de activiteiten. De opdrachten en taken die extern worden uitbesteed, kunnen maar aan één externe dienst worden toevertrouwd. Met deze dienst wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld .


Kennis en vaardigheden

De interne dienst bestaat uit preventieadviseurs waarbij volgende vaardigheden vereist zijn:

  • Arbeidsveiligheid
  • Arbeidsgeneeskunde
  • Ergonomie
  • Bedrijfshygiëne en
  • Psychosociale belasting op het werk


De beschrijving van de vaardigheden waarover de interne dienst beschikt, moet de werkgever verplicht optekenen in een identificatiedocument. Op deze site kan u een model identificatiedocument downloaden. Het identificatiedocument moet ter beschikking zijn van de inspectie en wordt ook toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst met de
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De opleidingseisen voor de preventieadviseurs zijn vastgelegd in de wetgeving. Voor bedrijven met meer risicovolle activiteiten en grotere bedrijven gelden strengere opleidingseisen. De opleidingseisen zijn vastgelegd per groep van bedrijven (A, B, C, D) (zie onderstaande tabel).

Groep A

>1000 werknemers

Groep B

Tussen de 200 en de 1000 werknemers

Groep C

Minder dan 200 werknemers (en niet behorend tot groep A of B door verhoogde risico's in het bedrijf)

Groep D

Minder dan 20 werknemers (en niet behorend tot groep C door verhoogde risico’s in het bedrijf) en de werkgever is de interne preventieadviseur


Verder lezen

Codex Welzijn op het werk, Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg, Titel 1 - De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Codex Welzijn op het werk, Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg, Titel 4 - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs.