Hiërarchische lijn

De hiërarchische lijn heeft een aantal specifieke taken gekregen in het kader van het  welzijnsbeleid. De leden van de hiërarchische lijn voeren dit beleid uit en kijken toe op de naleving ervan. Het is ook de bedoeling dat zij verbeteringen aan het beleid voorstellen.

Lees ook:


Wat biedt Belfius u?

Wist u dat onze preventieadviseurs u kunnen bijstaan met het opleiden van uw hiërarchische lijn?


Wie maakt deel uit van de hiërarchische lijn?

Wie van de werkgever de bevoegdheid gekregen heeft om opdrachten te geven, maakt deel uit van de hiërarchische lijn. Het gaat om "alle door de werkgever aangeduide werknemers die een gedeelte van het gezag van de werkgever over de werknemers uitoefenen" (Codex Welzijn op het werk, I.1-4 9°). Dat betekent dat niet alleen directeurs, managers of kaderleden tot de hiërarchische lijn behoren. Ook lijnmanagers, meestergasten, ploegbazen enz. maken er deel van uit.


Beleid uitvoeren

Ligt de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid bij de werkgever, dan ligt de uitvoering ervan in handen van de hiërarchische lijn. De werkgever behoudt zijn eindverantwoordelijkheid, maar het dagelijkse beleid is toevertrouwd aan de hiërarchische lijn.
Voor het welzijnsbeleid is dit de logica zelve. De dagelijkse leiding kent het reilen en zeilen van een afdeling, van een aantal werkposten of zelfs van één werkpost het best.  Zij staan in dagelijks contact met de werknemers en zijn dan ook het best geplaatst om met hen over veiligheid en gezondheid te spreken.


Taken van de hiërarchische lijn

De wetgever heeft dit ook ingezien en daarom zijn een aantal taken specifiek toegewezen aan de hiërarchische lijn.


Al deze taken moeten dus verplicht opgenomen worden door alle leidinggevenden in een bedrijf. Maar het is wel aan de werkgever om te zorgen voor een goede omkadering en bijvoorbeeld een aangepaste opleiding te voorzien.


Verder lezen


Informatie over preventiebeleid en leiderschap.