Interventiedossier

Bij een brand komt de brandweer tussen. Om deze interventie tot een goed einde te brengen, heeft de brandweer informatie nodig over de ligging van de gebouwen, de aanwezige blusmiddelen en de specifieke gevaren. Deze informatie wordt samengebracht in een up-to-date interventiedossier.


Lees ook:

Wat is een interventiedossier?

Het voorkomen van brand is een belangrijk aandachtspunt in elke organisatie. Daarom is er in de wetgeving heel wat aandacht voor brandpreventie. Het koninklijk besluit over brandpreventie op het werk (KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, BS 23 april 2014) voorziet heel wat maatregelen om brand te voorkomen, een veilige evacuatie te verzekeren en brand te bestrijden. Het besluit bepaalt dat elke werkgever verscheidene documenten moet opstellen zoals evacuatieplannen, een interventiedossier en een brandpreventiedossier.
Het interventiedossier is specifiek bedoeld als informatie voor de hulpdiensten. Het bevat alle informatie om de brandweer toe te laten efficiënt tussen te komen in geval van brand.

Inhoud van het interventiedossier

Een interventiedossier bevat volgende elementen:
 • De evacuatieplannen met
  • De indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen.
  • De ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand.
  • De ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen.
 • Een lijst van de brandbestrijdingsmiddelen en hun situering op een plan.
 • De locatie van de elektrische installaties.
 • De locatie en werking van de sluitkranen van fluïda, bv. gasleidingen.
 • De locatie en werking van de ventilatiesystemen.
 • De locatie van de branddetectiecentrale.

Tips voor het opstellen van een interventiedossier

Het interventiedossier is bestemd voor de brandweer. Daarom is het best om dit dossier steeds op te maken in overleg met de brandweerdiensten. Het dossier moet tenslotte in geval van een brand makkelijk ter beschikking zijn van deze diensten. De leider van de brandweer moet het dossier ook in een minimum van tijd kunnen doornemen en interpreteren. Door vooraf afspraken te maken over het formaat en de inhoud kunnen problemen vermeden worden.
Hou ook rekening met de praktische hanteerbaarheid van het dossier. Bedenk vooral wat de brandweer moet weten en stel deze informatie zo overzichtelijk mogelijk ter beschikking. Kleine lettertjes of grote uitvouwbare plannen zijn moeilijk leesbaar. Kies voor handige A4 bladen, eventueel geplastificeerd, in een map.
En tot slot: hou er rekening mee dat elke wijziging in de situatie ook zijn weg moet vinden naar het interventiedossier. Enkel een geactualiseerd dossier zorgt ervoor dat de brandweer zijn werk kan doen.

Verder lezen