Brandbestrijdingsdienst

Elk bedrijf of organisatie moet een brandbestrijdingsdienst oprichten. De dienst leidt de evacuatie in goede banen en kan ook ingezet worden om een beginnende brand te blussen. Om deze taken tot een goed einde te brengen, beschikken de leden van de brandbestrijdingsdienst over de nodige middelen en opleiding.


Lees ook:

Brandpreventie op het werk

Jaarlijks gebeuren er honderden branden in Belgische ondernemingen. Soms blijft het bij kleinere branden die snel geblust raken maar soms zijn de gevolgen niet te overzien. De materiële kosten kunnen immens zijn en als er doden of gewonden vallen, gaat het over menselijke drama's.
Brandpreventie op het werk is wettelijk geregeld met een koninklijk besluit (KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, BS 23 april 2014). Dit besluit legt verscheidene maatregelen op die de werkgever moet nemen om brand op het werk zoveel mogelijk te voorkomen. Het besluit tekent ook een organisatiestructuur uit voor brandpreventie. De brandbestrijdingsdienst vormt een hoeksteen bij deze organisatie.

Wat is een brandbestrijdingsdienst?

De werkgever moet een brandbestrijdingsdienst oprichten ongeacht het aantal werknemers van de onderneming. De bedoeling hiervan is dat er minstens één iemand aanwezig is die kan optreden bij een beginnende brand.
De brandbestrijdingsdienst heeft een ruime rol toebedeeld gekregen. De dienst speelt een centrale rol zowel bij het voorkomen van brand als bij de evacuatie en  brandbestrijding.

Taken van de brandbestrijdingsdienst

 • Ontstaan van brand voorkomen:
  • Situaties melden die zouden kunnen aanleiding geven tot brand.
  • Deelnemen aan de risicoanalyse en aan het opstellen van de procedures voor het noodplan.

 • Evacuatie vergemakkelijken/ Evacuatie van de aanwezigen:
  • Uitvoeren van de procedures voor waarschuwing en melding de mensen in veiligheid brengen (in afwachting van de tussenkomst van de hulpdiensten).
  • Een snelle toegang verzekeren voor de hulpdienst en hen snel naar de plaats van de brand leiden.
  • De situaties melden die de evacuatie kunnen bemoeilijken.

 • Een beginnende brand beheersen of blussen/Interventie bij brand.

Oprichting

Uit hoeveel personen de brandbestrijdingsdienst moet bestaan, wordt niet gezegd in de wetgeving. Om dat te bepalen houdt de werkgever rekening met de risicoanalyse en met de eisen van de verzekeraar en de lokale brandweer. Ook andere aspecten zijn van belang bij het bepalen van het aantal en de samenstelling van de brandbestrijdingsdienst. Denk aan de aanwezigheid tijdens nacht- en ploegenwerk, de grootte van de gebouwen en het aantal verdiepingen, de uitgestrektheid van de terreinen en de fysieke geschiktheid van de kandidaten.

Opleiding en bekwaamheid

De leden van de brandbestrijdingsdienst volgen een gerichte opleiding om zich voor te bereiden op hun opdrachten. Deze opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktisch luik, bv. blusoefeningen. Regelmatige bijscholingen zijn vereist om de kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Zeker niet vergeten!

Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie goed op de hoogte is van de procedures bij brand en evacuatie. Dat betekent ook dat iedereen in de organisatie moet weten wie deel uitmaakt van de brandbestrijdingsdienst.

Verder lezen