Dynamisch risicobeheersingssysteem

De activiteiten die de werkgever op touw zet om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem.
Dit systeem is gebaseerd op gekende managementprincipes. Het laat toe om de preventie in de onderneming of organisatie op een systematische manier aan te pakken en daarbij rekening te houden met de aard en de activiteiten van de onderneming. Op die manier kan het preventiebeleid geïntegreerd worden in het algemeen bedrijfsbeleid.

Lees ook:


Wat biedt Belfius u?

In safety manager is de opbouw opgemaakt via het PDCA principe.


Systeem verplicht

Een preventiebeleid vergt een gestructureerde en dynamische aanpak. Deze aanpak is  verplicht opgelegd door de wetgeving. De wetgeving zegt duidelijk "Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie" en introduceert het begrip dynamisch risicobeheersingssysteem. Het dynamisch risicobeheersingssysteem omvat de planning en de uitvoering van het preventiebeleid gebaseerd op een systematische risicoanalyse.


Plan-Do-Check-Act in preventie

Het dynamisch risicobeheersingssysteem bestaat uit vier elementen: uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie/bijsturing. Deze vier elementen zijn geïnspireerd op de  vier basisstappen van de Plan-Do-Check-Act-cirkel. Deze cirkel is de basis van een beleid gericht op voortdurende verbetering. Het implementeren van dit cyclisch proces in (bedrijfs)activiteiten is een voorwaarde voor een kwaliteitsvolle organisatie en draagt bij tot het integreren van preventie in het algemene bedrijfsbeleid.Bron : Prevent


Dynamisch

De Plan-Do-Check-Act-aanpak is dynamisch, het proces is nooit af. Maar het proces is nooit af. Maar het is meer dan dat. Bedrijven en organisaties wijzigen omwille van nieuwe technologieën, een veranderende omgeving, nieuwe en onervaren werknemers. Wijzigingen brengen extra risico's met zich mee. Daarom is het belangrijk om het preventiebeleid voortdurend aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Het woord dynamisch is dus niet overbodig en benadrukt een essentieel kenmerk van het systeem.


Domeinen

Het dynamisch risicobeheersingssysteem omvat welzijn op het werk. Het begrip welzijn op het werk is afgebakend en omvat 7 welbepaalde domeinen, m.n.

 1. 1 de arbeidsveiligheid;
 2. de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk;
 3. de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk;
 4. de ergonomie;
 5. de arbeidshygiëne;
 6. de verfraaiing van de arbeidsplaatsen;
 7. de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de punten 1 tot 6. 
  Het spreekt voor zich dat afhankelijk van het type onderneming of organisatie de nadruk meer zal liggen op bepaalde domeinen. In een laboratorium gaat meer aandacht naar de bescherming van de gezondheid en in een kantooromgeving naar ergonomie. Toch is het niet de bedoeling om de domeinen los van elkaar te bekijken. De globale, coherente aanpak is belangrijk.


Risicobeheer

Aan de basis van het dynamisch risicobeheersingssysteem ligt een systematische risicoanalyse gericht op het uitwerken van beheersmaatregelen. Globale beheersmaatregelen genieten de voorkeur boven punctuele maatregelen die enkel inspelen op specifieke risico's.


Vijfjaarlijks en jaaractieplan

Het dynamisch risicobeheersingssysteem wordt vastgelegd in twee documenten: het vijfjaarlijkse globaal preventieplan en het jaaractieplan. Het globaal preventieplan is een plan dat de preventie-activiteiten voor de volgende vijf jaren vastlegt en programmeert.

Het omvat:

 • de resultaten van de risicoanalyse;
 • de preventiemaatregelen;
 • de doelstellingen;
 • de activiteiten en opdrachten om de doelstellingen te bereiken.


Het jaaractieplan is gebaseerd op het globaal preventieplan en omvat de doelstellingen, acties en middelen voor het komende jaar.
Belfius Safety manager geeft u de mogelijkheid om een globaal preventieplan en een jaaractieplan op te maken.


Verder lezen

Ga zelf na hoe u scoort op het vlak van het voeren van een welzijnsbeleid via www.preventcheck.be