Signalisatie en pictogrammen

Op werkplekken hangen heel wat veiligheidspictogrammen. Deze pictogrammen geven belangrijke informatie. De borden wijzen bijvoorbeeld op een gevaar of vertellen de weg naar de nooduitgang. De goed herkenbare kleuren en vormen van pictogrammen zijn een belangrijke troef. Belangrijk is wel om bij het aanbrengen van veiligheidspictogrammen doordacht te werk te gaan en te streven naar een maximale zichtbaarheid.Kleuren en betekenissen van veiligheidspictogrammen

Alle veiligheidspictogrammen beantwoorden aan vastgelegde principes. De combinatie van kleuren en vormen wijzen op een verbod, een gebod, een gevaar of een reddingsteken (zie afbeelding).
De combinatie van kleuren, vormen en symbolen zorgen voor een goede herkenbaarheid, bv. een rood rond bord met een schuine streep zegt duidelijk dat iets verboden is.


Bron: kleuren en betekenissen van veiligheidspictogrammen, overzicht samengesteld door Prevent

Veiligheidspictogrammen en het preventiebeleid

In een onderneming of organisatie maakt het aanbrengen van veiligheidspictogrammen deel uit van het preventiebeleid. De borden communiceren risico's of geven instructies en daarom is het ook belangrijk dat ze gezien worden als een inherent deel van de preventiemaatregelen. Veiligheidspictogrammen mogen nooit tegenstrijdig zijn met andere maatregelen of communicatie. Integendeel, het gaat erom om de boodschap te versterken en te herhalen op de werkplek zelf. Dat is precies de sterkte van een veiligheidspictogram: het geeft de informatie op de plek waar deze nodig is.


Veiligheidspictogrammen en het preventiebeleid

Er zijn verschillende soorten veiligheidspictogrammen: verbodsborden, gebodsborden, waarschuwingsborden, borden voor veiligheidsvoorzieningen en voor brandbestrijdingsmiddelen.Verbodsborden geven aan dat iets verboden is, dat u iets niet mag doen.
Het zijn ronde, witte borden met een rode rand en een rode diagonale streep. In het witte vlak bevindt zich een zwart symbool.
Geen doorgang voor onbevoegden
Verboden voor transportvoertuigen
Vuur, open vlam en roken verboden
Verboden voor voetgangers
Gebodsborden houden een verplichting in. Meestal gaat het over verplichtingen in verband met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ze zijn rond en blauw, en hebben een wit symbool in het midden.
Oogbescherming verplicht
Veiligheidsschoenen verplicht
Veiligheidshandschoenen verplicht
Verplichte oversteekplaats voor voetgangers
Gevaarsborden waarschuwen voor bepaalde risico’s en gevaren.
Een gevaars- of waarschuwingsbord is een driehoekig geel bord met een zwarte rand. In het gele vlak is in het zwart een symbool weergegeven.
Gevaar – Elektrische spanning
Gevaar – Transportvoertuigen
Gevaar – Explosieve stoffen
Gevaar – Glad oppervlak
Borden voor veiligheidsvoorzieningen duiden aan waar de nooduitgangen en de hulpverlenings- en evacuatiemiddelen zich bevinden.
Ze zijn rechthoekig of vierkant van vorm met een wit pictogram op een groene achtergrond.
Plaats of richting van een uitgang
Plaats of richting van een nooduitgang
Eerste hulp
Verzamelplaats bij evacuatie
De plaatsen waar brandbestrijdingsmiddelen ter beschikking zijn, worden aangeduid met rechthoekige rode borden, met daarin een wit symbool. Blusapparaat
Brandhaspel
Telefoon
Ladder


Verder lezen

Meer over de regelgeving inzake veiligheids- en gezondheidssignalering.