Organisatie van het interne verkeer


Het interne verkeer of het interne transport omvat niet alleen het verkeer in de gebouwen van een bedrijf of organisatie maar het gaat ook over de buitenterreinen. Vaak heerst er een drukte met auto's, fietsers, voetgangers, heftrucks, vrachtwagens, … die op weg zijn om te parkeren, te leveren, goederen op te slaan. Een veilig intern verkeer is gebaseerd op een duidelijk verkeersplan dat de verkeersstromen, verkeersregels en de zones in een organisatie of bedrijf weergeeft.


Lees ook:


Intern verkeer: risico's

Een vierde van de arbeidsongevallen heeft te maken met intern verkeer. De oorzaken zijn terug te vinden bij de weggebruikers zelf, maar vaak heeft het ook te maken met de inrichting van terreinen/gebouwen en met de organisatie van het werk. Oorzaken van ongevallen zijn:

 • En onaangepaste inrichting, vooral onvoldoende scheiding tussen voetgangers en voertuigen.
 • Onvoorzichtig rijgedrag.
 • Onaangepast gedrag van de voetganger.
 • Niet respecteren van procedures.
 • Beperkte zichtbaarheid vanuit voertuigen door een slecht design of door een slecht gebruik (lading blokkeert het zicht,…).


Verkeersplan opstellen

Om het interne verkeer vlotter te laten verlopen en ongevallen te beperken, is een goede analyse van de situatie vereist. De opstelling van een duidelijk en overzichtelijk verkeersplan is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Dergelijk verkeersplan geeft een visueel inzicht in knelpunten en risico’s. Voor het vergaren van de gegevens kan gebruik gemaakt worden van reeds bestaande plannen (logistiek beheer) en de resultaten van bestaande risicoanalyses. Als de bestaande risicoanalyses niet voldoende informatie bevatten, kan het nodig zijn om een specifieke risicoanalyse op te zetten. Aandachtspunten voor deze analyse zijn de risico’s tijdens het werk zelf maar ook eventuele omstandigheden die het risico kunnen beïnvloeden of uitlokken. Ga hierbij systematisch tewerk en betrek in de mate van het mogelijke de uitvoerders bij dergelijke analyses. Zij beschikken vaak over kostbare informatie die anders niet aan het licht komt.


Wat bevat een verkeersplan?

Een goed verkeersplan omvat in elk geval regels voor de scheiding van gebruikers, functies (bv. parkeren, opslag), regels voor de rijrichtingen, voorrangsregels en regels voor de rijgebieden en de rijsnelheden.
De basis van een verkeersplan is de plattegrond van de onderneming, de magazijnen  en de omgeving. Op het plattegrond komen de verschillende verkeersstromen:

 • Werknemers.
 • Interne verkeersstromen tussen gebouwen, in magazijnen, tussen afdelingen, …
 • Bezoekers.
 • Leveringen en afhalingen.

Verder komen op het plan specifieke elementen zoals

 • Uitgangen, poorten, kruispunten, oversteekplaatsen, hoeken.
 • De manoeuvreerruimtes en –richtingen.
 • Laad- en loskaaien, parkeerplaatsen, (motor)fietsenstallingen.
 • Obstakels, hellingen, versmallingen.
 • Toegang brandweer, hulpdiensten.

Andere relevante informatie voor het in kaart brengen van het interne verkeer zijn nog

 • Welke transportmiddelen worden er gebruikt? En voor welk type verplaatsing?
 • De tijdstippen van de verkeersstromen (bv. shiftwerk heeft een impact op de toestroom van werknemers naar en van de parkeerplaatsen).


Uitgangspunten voor een veilig intern verkeer

De basis voor een veilig intern verkeer is het scheiden van de verscheidene functies m.n.:

 • Rijden.
 • Lopen (stappen).
 • opslag
 • parkeren.

Elk van deze functies verloopt het best in specifieke zones.
Ook de verkeersstromen moeten gescheiden worden. Met name het scheiden van:

 • Leveren/afhalen.
 • Personen/goederen.


Verkeerswegen

Om het interne verkeer vlot te laten verlopen, zijn gepaste verkeerswegen vereist.

Aandachtspunten:

 • Correcte afmetingen (rekening houden met gebruik, types voertuigen, densiteit, ...).
 • Aanbrengen van uniforme signalisatie en wegmarkeringen.
 • Inrichting (vrij van hindernissen, weinig bochten, hellingen, vlak, voldoende zicht).
 • Kiezen van een aangepaste vloerbedekking (in functie van de ruimte, de frequentie en aard van het verkeer, de ligging van de ruimte, de omstandigheden, bv. ruimten met een hoge luchtvochtigheid, de activiteiten en processen bv. bestendigheid tegen chemische stoffen, het vereiste onderhoud).
 • De verkeerswegen voor verschillende transportmiddelen scheiden (infrastructuur, markering).
 • Aanbrengen van voldoende en aangepaste verlichting.
 • Regelmatige en aangepaste reiniging.
 • Uniforme verkeersregels/reglement.


Opleiding en toezicht

Een veilige inrichting en duidelijke verkeersregels zijn niet voldoende. Veilig verkeer vraagt de inzet van iedereen. Vooral de interactie tussen voetgangers en voertuigen is een voortdurend aandachtspunt. Voetgangers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de beperkte zichtbaarheid vanuit bijvoorbeeld een heftruck. En omgekeerd hebben bestuurders soms onvoldoende oog voor het onvoorspelbaar gedrag van voetgangers. Voor het in orde houden van de verkeerswegen en de gebruikte arbeidsmiddelen is het bovendien belangrijk dat mankementen onmiddellijk gesignaleerd en opgelost worden. Betrek alle werknemers hierbij door middel van een eenvoudige procedure. Zorg dat iedereen aangezet wordt om elk mankement meteen te melden.

Verder lezen

Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
Fiche uitrusting van de arbeidsplaatsen