Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met persoonlijke beschermingsmiddelen beschermt een persoon zichzelf tegen risico's. Voorbeelden zijn veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, beschermkledij. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen ingezet worden als het niet mogelijk is om de risico's op een andere, meer efficiënte wijze aan te pakken.


Lees ook:Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Een persoonlijk beschermingsmiddel is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen opgedeeld worden volgens het lichaamsdeel dat ze beschermen:

  • Lichaam: beschermkledij, signalisatiekledij.
  • Voeten: veiligheidsschoenen, veiligheidslaarzen.
  • Handen: veiligheidshandschoenen.
  • Ogen en gezicht: veiligheidsbrillen, gelaatschermen.
  • Hoofd: helm.
  • Gehoor: oorkappen, oordoppen.


Keuze en selectie

Bij de keuze en selectie van het meest geschikte persoonlijk beschermingsmiddel is het belangrijk om na te gaan tegen welke risico's bescherming nodig is. Sowieso zijn persoonlijke beschermingsmiddelen slechts een laatste redmiddel. Er moet steeds de voorkeur gegeven worden aan andere, meer efficiënte preventiemaatregelen zoals collectieve maatregelen. Belangrijk is ook dat de persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast zijn aan het werk, de omstandigheden, de persoon die deze moet dragen, …
Daarom is het vaak een goed idee om van bij het selectieproces werknemers te betrekken. Dat vergroot ook de kans dat ze achteraf de persoonlijke beschermingsmiddelen zullen dragen.

Voor de keuze en selectie is het best om te rade te gaan bij een of meerdere leveranciers. Vaak beschikken ze over heel wat informatie en kunnen ze bedrijf of organisatie helpen om de juiste keuze te maken. Voor de aankoop zelf geldt een aankoopprocedure waarbij de tussenkomst van de preventieadviseur verplicht is.


CE-markering verplicht

Persoonlijke beschermingsmiddelen die op de markt gebracht worden dragen een CE-markering. Een organisatie of bedrijf mag enkel persoonlijke beschermingsmiddelen met CE-markering aankopen. Bij de persoonlijke beschermingsmiddelen zit ook steeds een gebruiksaanwijzing met informatie over het gebruik maar ook over het onderhoud en de nodige controles.


Relevante wetgeving

  • KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (BS van 14 juli 2005, Codex, Titel VII, Hoofdstuk II): dit KB regelt het gebruik van pbm’s en richt zich tot werkgevers, hiërarchische lijn en werknemers. Bijlage II somt de werkomstandigheden op waarbij pbm’s verplicht gebruikt moeten worden.
  • KB van 31 december 1992 betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (BS van 4 februari 1993): dit KB omschrijft de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, en de procedures dat de fabrikanten moeten volgen om pbm’s op de markt te mogen brengen. Pbm’s die aan dit besluit voldoen, dragen de CE-markering.


Verder lezen


Collectieve beschermingsmiddelen op de site van beswic
http://www.beswic.be/nl/topics/cbm-pbm/
Op de website van Febelsafe (www.febelsafe.be) is een lijst beschikbaar met fabrikanten en leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen. Er kan gezocht worden op naam van fabrikant en op type pbm.