*  
*  


*
 
1. Persoonsgegevens Verzekerde of slachtoffer (1) Tegenpartij (2)
*
*
*
*
*
*
(bv. 01/01/2007)
*
(1) De vrijwilliger die het schadegeval veroorzaakt heeft of die een lichamelijke schade heeft opgelopen.
(2) Tegenpartij is diegene die door de fout van de vrijwilliger schade heeft opgelopen of diegene die schade heeft veroorzaakt aan de vrijwilliger

2. Ongeval  
*
*
*(bv. 01/01/2007)
:
*(bv. 15:25)
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

3. Schade van de vrijwilliger  
 
*
*
*
*

4. Schade van de tegenpartij  
*

*
*

*

  

LET OP ! Uiterlijk ACHT DAGEN na het ongeval verwachten wij deze aangifte. Indien de vrijwilliger een lichamelijk letsel heeft, het volledig ingevulde geneeskundig getuigschrift toevoegen aub.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De aan Belfius Verzekeringen en aan haar bemiddelaar meegedeelde persoonsgegevens mogen door Belfius Verzekeringen verwerkt worden met het oog op de cliëntenservice, de risicobehandeling en het polissen- en schadebeheer. De wet verschaft de betrokken personen een recht van toegang en verbetering. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (wet van 08.12.1992).

(*) verplichte velden