Veelgestelde vragen

Wat bij annulatie van de geplande vrijwilligersactiviteit ? Ben ik dan mijn dagen kwijt ?

Indien de organisatie 48 uur voor de aanvang van de activiteiten de activiteit aanpast via www.gratisvrijwilligersverzekering.be, kunnen deze vrijwilligeruren gerecupereerd worden. 

 

Tijdens een activiteit heb ik een ongeval met mijn wagen. Ik ben niet in mijn recht. Komt de verzekering tussen voor de schade aan derden?

Neen, de verplichte Aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen zal de schade aan de tegenpartij vergoeden.

Schade veroorzaakt door motorvoertuigen is uitgesloten in de verzekering vrijwilligerswerk.


Onze vereniging geniet van een verzekering die is afgesloten via een koepel. Moeten wij voor onze plaatselijke activiteiten nog een bijkomende verzekering afsluiten?

Het is belangrijk grondig na te kijken welke personen, welke activiteiten en welke bedragen in een koepelpolis verzekerd zijn. De koepel draag een wettelijke verzekeringsplicht voor haar vrijwilligers, ook zij die actief zijn in lokale afdelingen. Alleen extra activiteiten van afdelingen die een feitelijke vereniging zijn, woals omschreven in het reglement, komen in aanmerking voor de gratis vrijwilligersverzekering.

Het kan nodig zijn een bijkomende verzekering af te sluiten voor de activiteiten of personen die niet verzekerd worden door de koepel. Bijvoorbeeld:

  • De vrijwilligers van het oudercomité van een jeugdbeweging zijn doorgaans niet verzekerd in de koepelpolis van de jeugdvereniging
  • De vrijwilligers die de cafetaria van de sportclub openhouden zijn niet verzekerd in de koepelpolis van de sportfederatie


Ik ben vrijwilliger en ik heb een familiale verzekering. Kan ik ook op deze verzekering terugvallen indien ik schade veroorzaak?

Schade veroorzaakt tijdens de activiteiten als vrijwilliger is niet uitgesloten in de familiale verzekering; Indien de vereniging een verzekering vrijwilligerswerk heeft onderschreven zal de schade echter uit de verzekering van de organisatie vergoed worden.

De Wet op Vrijwilligerswerk stelt dat elke VZW en elke feitelijke organisatie mét personeel ( of deel uitmakend van een koepel met personeel) aansprakelijk gesteld wordt voor schade veroorzaakt door haar vrijwilligers. Sinds 01/01/2007 is men ook verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten.


Tijdens het eetfestijn van de volleybalclub springen enkele aanwezigen in om een handje toe te steken in de keuken. Zijn zij op dat moment ook gedekt door de verzekering?

Deze personen zijn niet verzekerd indien ze niet vooraf werden vermeld en meegeteld bij de aanvraag van de verzekering.