Producten

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Als organisator van vrijwilligersactiviteiten of als vrijwilliger loopt u ook het risico burgerlijk aansprakelijk gesteld te worden.

Het enige middel om die financiële problemen te voorkomen is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Rechtsbijstand

Schade lijden door toedoen van een derde is al onprettig op zich. Maar indien u een terugvordering van deze derde wilt bekomen, dient u gerechtelijke stappen te ondernemen wat niet goedkoop is.

Als gevolg hiervan bent u tweemaal slachtoffer.

Om dit te vermijden, kunt u een verzekering juridische bijstand onderschrijven die deze gerechtelijke kosten voor zijn rekening zal nemen.

Lichamelijke Ongevallen

Soms begaat u als vrijwilliger helemaal geen fout maar is er toch schade.

In dat geval biedt een verzekering Lichamelijke Ongevallen een oplossing.

Ze vergoedt medische kosten en voor zwaardere gevallen kan ze voorzien in uitkeringen bij invaliditeit en zelfs bij overlijden.