Procedure toetreding

Procedure deel 1 – Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

 • Een vrijwilligersorganisatie die gebruik wil maken van de verzekering, vraagt eerst een erkenning aan. U kunt dit rechtstreeks doen bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw Organisaties met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk gewest vragen hun erkenning aan bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (link)
 • U doet de aanvraag met het formulier ter beschikking gesteld door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.
 • Op basis van de gegevens van het aanvraagformulier beslist het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk of uw organisatie al dan niet erkend wordt en dus gebruik kan maken van de verzekering. Een erkende organisatie heeft recht op 100 dagen gratis verzekering
 • De organisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de te verzekeren activiteit bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven.
 • Wees op tijd! Hou er rekening mee dat er tussen het tijdstip van uw aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt meegedeeld 3 weken kunnen liggen.

Procedure deel 2 – Aangifte activiteiten aan de verzekeringsmaatschappij

 • Ingeval van erkenning kan de vrijwilligersorganisatie haar activiteiten doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij waarmee het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een contract heeft afgesloten, namelijk Belfius Verzekering België.
 • U geeft de activiteiten aan via het online aangifteformulier "Aangifteformulier Activiteiten".
 • De aangifte van de activiteit dient tenminste 3 kalenderdagen voor de aanvang van de activiteiten te gebeuren.
 • Wanneer u binnen de 100 gratis vrijwilligersdagen blijft, ontvangt u onmiddellijk via e-mail een dekkingsbevestiging. Bij een overschrijding van de 100 gratis vrijwilligersdagen ontvangt u de procedure voor de aankoop van extra vrijwilligersdagen.
 • Het contingent vrijwilligersdagen geldt per kalenderjaar. Niet gebruikte vrijwilligersdagen kan u niet overdragen naar een volgend kalenderjaar.
 • De aangifte van een schadegeval gebeurt via een daardoor bestemd formulier rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Meer informatie in dit verband vindt u hier.
 • Indien de activiteit om één of andere reden niet kan doorgaan, kan u deze dagen recupereren op voorwaarde dat u ons hiervan 1 werkdag op voorhand op de hoogte brengt. Gelieve hiervoor te mailen naar vrijwilligerswerk.aanvragen@belins.be. Ook een aanvraag tot wijziging kan naar dit e-mailadres worden gestuurd.