Polis en waarborgen

Polis

Vrijwilligersorganisaties die erkend worden, ontvangen een samenvatting van de polis. 


U kan ook downloaden uw exemplaar van de polis (PDF).


Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid Rechtsbijstand Lichamelijke ongevallen
 • Lichamelijke schade, materiële schade en immateriële gevolgschade vermengd:
  12.500.000 EUR
 • Stoffelijke schade:
  625.000 EUR


Aan Consumptie
Index december 2006:

 • Lichamelijke schade:
  20.787.293,44 EUR
 • Materiële schade:
  1.039.364,57   EUR
 • Strafrechtelijke verdediging:
  50.000 EUR
 • Burgerlijke verhaal:
  50.000 EUR
 • Onvermogen van derden:
  15.000 EUR
 • Strafrechtelijke borgstelling:
  15.000 EUR
 • Overlijden:
  25.000 EUR
 • Blijvende invaliditeit:
  35.000 EUR
 • Tijdelijke invaliditeit:
  10 EUR / 31°dag
 • Medische kosten:
  100 % RIZIV
 • Begrafeniskosten:
  2.500 EUR
 • Schade aan eigen goederen:
  3.000 EUR
 • Opsporings - en repatriëringkosten:
  5.000 EUR
 • Vervoerskosten van het slachtoffer: 
  Barema Arbeidsongevallen

Franchise

Franchise 0 EUR behalve;                                                                                                                                               
- Bij schade aan eigen Goederen: 100 EUR                                                                                                                           
- Bij schade aan tijdelijk gebruikte of gehuurde gebouwen: 10% met een minimum van 125 EUR en een maximum van 500 EUR