Nood aan extra dagen?

Elke vrijwilligersorganisatie ontvangt per kalenderjaar 1000 gratis vrijwilligersuren die ze kan aanwenden naar eigen goeddunken om de vrijwilligers tijdens activiteiten te verzekeren. 


Is dit niet voldoende? Dan is onze polis VERZEKERING EN VZW S COVER iets voor uw vereniging.