VZW’s en verzekeringen

Welke verzekeringen heeft een organisatie nodig om haar activiteiten te waarborgen voor de toekomst?

De verplichte verzekeringen in het kader van het beheer van een vereniging of een vzw zijn:

 • Indien u personeel heeft dient u een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Is hierbij eveneens verzekerd:
  de ongevallen op de arbeidsweg.
 • Indien u als vzw gebruik maakt van vrijwilligers, dient u voor hen een burgerlijke aansprakelijkheidspolis te nemen.
 • Heeft u een camionette of wagen in bezit, dan is uiteraard ook een autopolis verplicht.
 • Voor publiek toegankelijke gelegenheden zoals jeugdherbergen, dienen eveneens een objectieve verzekering tegen brand
  en ontploffingen af te sluiten (KB 30/08/1991).


Niet-verplichte verzekeringen, maar zeker aan te raden:

 • Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van de VZW, diens leden, bestuurders en vrijwilligers ten overstaan van derden (art 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).
 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van de VZW voor het geval de bestuurder wordt vervolgd voor inbreuk
  op de sociale, fiscale, administratieve of milieuwetgeving.
 • Een brandverzekering voor uw gebouw en inboedel, eventueel aangevuld met een diefstalverzekering.
 • Een polis alle risico’s elektronica voor uw PC, laptop, fax,….
 • Voor uw voertuigen: een aanvullende verzekering eigen schade (omniumverzekering).
 • Een verzekering voor tijdelijke manifestaties, tentoonstellingen, optredens en voorstellingen die u organiseert.
 • Motiveer uw medewerkers en uzelf met een persoonlijke ongevallenverzekering 24/24, hospitalisatieverzekering of groepsverzekering.

Wij denken graag met u mee, zodat u goed verzekerd bent voor al de risico’s waarmee uw organisatie in aanraking kan komen, zodat u zich nooit meer dient af te vragen of uw activiteit wel voldoende verzekerd is.