Nuttige links en info

Studie werknemersvrijwilligerswerk in Vlaanderen in samenwerking met het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

Met de steun van het ACW en Belfius Verzekeringen werd er door het HIVA-K.U.Leuven - Onderzoeksinstituut voor Arbeid
en Samenleving, in de loop van 2011, een studie uitgevoerd naar werknemersvrijwilligerswerk binnen bedrijven en organisaties.

Voor de eerste maal in Vlaanderen werd in kaart gebracht hoe bedrijven/organisaties werknemersvrijwilligerswerk ondersteunen.
Hoe wordt dit georganiseerd binnen het bedrijf en welke faciliteiten worden aan deze werknemers geboden?
Wat is de meerwaarde specifiek van werknemersvrijwilligers, zijn er welbepaalde knelpunten?

http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=3351