De verzekerde waarborgen van onze “Verenigingen en VZW Cover”

Een greep uit onze waarborgen

Veel risico’s waarmee u dagelijks wordt geconfronteerd zijn standaard verzekerd in onze polis.

Een paar voorbeelden:

 • Uw vrijwilligers zijn mee verzekerd conform de wettelijke normen die voorzien zijn.
 • Dit geldt ook voor wat betreft de leden, deelnemers, cursisten, zorggebruikers binnen de werkingssfeer van de organisatie,
  en ook de residenten in een instelling of rusthuis.
 • Dekking voor het gebruik van gemotoriseerde rolstoelen.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor dieren die voor therapeutische doelen gebruikt worden.
 • Ook paramedische beroepsaansprakelijkheid voor verplegend en paramedisch personeel in rusthuis kan in deze polis mee verzekerd worden.
 • De verschillende personen werkzaam binnen uw vereniging, kunnen volgens een eigen formule in Lichamelijke Ongevallen verzekerd worden. Leden van uw raad van bestuur hebben immers misschien ander verzekeringsbehoeftes dan uw vrijwilligers of de leden van uw vereniging.
 • De waarborg Medische en Andere Kosten is niet beperkt tot terugbetaling van behandelingskosten. Deze waarborg omvat onder andere: de medisch verantwoorde buitengewone vervoerskosten; de kosten voor repatriëring; begrafeniskosten; de kosten voor thuistoezicht of rooming-in voor kinderen onder de 12 jaar…


Wettelijke conformiteit verzekeringsvoorwaarden

Onze verzekeringsvoorwaarden zijn conform:

 • De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
 • Het Koninklijke besluit van 19 december 2006 houdende de minimumvoorwaarden van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de organisaties die werken met vrijwilligers.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 26 februari 2010 van toepassing op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk.
 • Het Koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimum garantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven, in de mate dat dit Koninklijk besluit van toepassing is op deze verzekering omdat de aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt deel uitmaakt van zijn privéleven.

Deze verzekeringspolis voldoet dus aan de wettelijke regels, zodat onze polis voldoet aan alle vereisten qua mogelijke subsidiëring.